DEMO THẺ CÀO
Lưu ý: Tài khoản của bạn sẽ bị khóa 3 phút nếu thực hiện nạp tiền sai mã thẻ quá 5 lần liên tiếp.
Code mẫu : Java