Bói tình duyên, Xem bói tình duyên miễn phí, Bói miễn phí
Sự kết hợp về tình duyên mang lại điều gì cho bạn? có thuận lợi hanh thông ? Dưới đây là sự kết hợp tinh túy
bói tình yêu giữa Tử vi phương Tây và Tử Vi Phương Đông. Bạn hãy bói thử xem có đúng không nhé!!!
Hãy xem tên bạn và tên người ấy ứng theo con chữ nào trong bảng sau:
A,J,S B,K,T C,L,U D,M,V E,N,W F,O,X G,P,Y H,Q,Z I,R
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ví dụ: Trang+Hùng = 2 9 1 5 7 + 8 3 5 7 = 24 + 23 = 47 = 4 + 7 = 11 = 1 + 1 = 2
Số 1.- Người đâu gặp gỡ làm chi... xem tiếp
Số 2.- Tưởng rằng hạnh phúc trăm năm... xem tiếp
Số 3.- Đổi tình bạn sang tình yêu…… xem tiếp
Số 4.- Tưởng rằng nguyệt nọ hoa kia ….. xem tiếp
Số 5.- Người yêu chẳng có thuỷ chung…. xem tiếp
Số 6.- Dù còn là mối tình đầu ….. xem tiếp
Số 7.- Không ham địa vị giàu sang….. xem tiếp
Số 8.- Chẳng duyên chẳng nợ mà cần. ….. xem tiếp
Số 9.- Khen ai khéo gặp tỏ tình….. xem tiếp
Ví dụ: Bạn sinh năm 1988 người ấy sinh năm 1984 soạn tin
YEU 1988 1984 gửi 8585
Sự kết hợp tình duyên của bạn có thể nói là hoàn hảo, hai bạn hỗ trợ cho nhau về mọi mặt. Tuy tính cách có trái ngược nhưng lại đem đến sự thành công trong công việc…
(c) 2012 by iNET.vn