Cài GPRS cho các dòng máy O2 Đối với thuê bao của mạng Viettel Vào mục Setting > ConnectionsConnections
 • Vào mục My Work Network chon Add a new modem connection
 • Enter a name for the connection: Ghi lại một tên dễ nhớ, (ví dụ: viettel)
 • Select a modem: Chọn Cellular Line (GPRS)
 • Acess Point name, bạn điền v- wap. hoặc v-internet,
 • Mục Username và Password để trống rồi nhấn Finish
 • Sau đó bạn trở lại màn hình Connections
 • Bạn vào Set up my proxy server
 • Chọn Check This network connects to the Internet và This network users a proxy sever to connect to the Internet.
 • Tại Proxy sever, bạn điền thông số:: 192.168.233.10, chọn Advanced chọn, Port 8080, chọn Ok để hoàn tất.

 • Để sử dụng được GPRS các bạn phải đăng ký dịch vụ GPRS từ tổng đài trước.
  Đối với thuê bao của mạng Mobifone:
 • Vào mục Setting >> ConnectionsConnections
 • Chọn ISP: Add a new modem connections.
 • Enter a name for the connection: “mobifone”
 • Select a modem chọn: Cellular line (GPRS) đánh m-wap.
 • User name: mms
 • Password: mms.
 • Chọn Finish để kết thúc.

 • Đối với thuê bao của mạng Vinaphone:
 • Vào mục Setting >> ConnectionsConnections
 • Chọn My Word network: Add a new modem connections
 • Enter a name for the connection: “vinaphone”
 • Select a modem: Chọn Cellular line(GPRS) gõ m3-world
 • User: mms
 • Password: mms.
 • Nhấn Finish sau đó chọn Edit my proxy server: Kích chọn cả 2 proxy server: 10.1.10.46 Advanced
 • Port: 8000 Socks Port 8000 ok
 • Chọn Finish để kết thúc.
 • Sharp 903 SH ( SIM mobi)
  Vào Menu > Connectivity> Internet Setting
  Tạo APN: Creat New> AP name : tùy ý(VD: mobi)
  --> APN = m-wap
  --> Authen.. Type = PAP
  --> username = pass = mms
  --> option > SET
  Proxy Setting:
  Creat New > Proxy name tùy ý(VD: MB)
  --> Proxy Add: 203.162.21.114
  --> Access point : mobi(là cái APN mà bạn vừa tạo)
  --> Home: http://wap.vn
  --> Port : 9201
  --> Không cần vào username pass
  --> Option > SET xong bước 2
  WAP setting:
  Creat New > Name tùy ý(VD: mobi GPRS)
  --> Access point : mobi (chọn cái ta vừa tao bước 1)
  --> Proxy (nếu SIM Mobi) : off
  --> Home : Vào lại URL cho homepage
  --> Option >> SET
  --> Quay ra > để ô sáng ở profile ta vừa tạo Mobi GPRS > Option > Active
  --> Quay ra Menu chính > FET mobile Internet(trình duyệt chính)
  --> Home page > Enter
  Sony Ericsson M600i (SIM Vinaphone)
  Vào Tool > Control Panel > Connections > Internet Account:
  --> More > New Account > Data:
  --> Accont name: Vinagps (hoặc Gprs tuỳ ý)
  --> Address (acces pint) = m3-world
  --> User name Pass = mms > SAVE
  --> Máy sẽ hỏi : có " add VinaGprs to group account now? "(tức là có thêm cài đặt vừa xong) vào Inetrnet Group không, chọn YES
  More > Proxy :
  - Proxy Sever Address = 10.1.10.46 ;
  Proxy Server Port: 8000
  SAVE > máy sẽ hỏi có add new connection (tức là có thêm cài đặt vừa xong) vào Internet Group không?
  Các bước khác bỏ qua hết, SIM mobi không cần cài Proxy.
  M600i hoàn toàn có thể, duyệt WEB, nhận được POP3 Email, để cài thông số POP3 bạn nên đồng bộ máy với Microsoft Outlook trên PC thông qua chương trình kết nối trên đĩa CD đi kèm, các thông số sẽ tự động cài vào máy ĐT
  Sanyo S750i
  Vào Menu > setting > Phone setting > WAP profiles
  Chọn một profiles còn trống > Option > Edit Profiles hoặc Edit một profiles có sẵn, sau khi vào Edit Profiles chúng ta có hai cài đặt , chỉ nói về cài đặt WAP :
  --> Browser Settings > OK > IP Adress > OK : nhập IP của Vina hay Mobi theo bảng trên
  --> Back lại Port number: Vina = 8000 ; Mobi = 9201
  --> Home page: như bảng trên
  --> Connectivity Set > OK> APN , User ID, Password nhập theo bảng trên
  --> Thoát về Wap Profiles : ấn nút SET để Active profiles bạn vừa tạo
  --> Thoát ra menu chính , chạy trình duyệt WAP (trên S750i có tên : Orange World)
  --> Option > Tạo một Bookmarks mới (giống như bạn tạo một Favourite Link trên IE), nhập tên một trang WAP quen thuộc để test
  Sử dụng Wi-fi trên Nokia đời E60, E61, N80, N91

  Khi di chuyển đến một điểm có truy cập Wi-fi bạn phải làm mốt số thao tác để máy nhận > tạo kết nối với accespoint đó:
  --> Vào Connect(connectivity) > Conn.Mgr. ( tức là Connections Manager)
  --> Avaiable. WLAN (Avaiable Wireless Lan) > Enter > máy sẽ tìm xem xung quang có trạm phát sóng Wi-fi nào không > hiện tên trạm phát
  --> Option : Define Acccess Point > máy hỏi "Define Internet access point for WLAN network "tên trạm phát" ? > YES
  --> Quay ra Tools > Settings > connection > access pints kiểm tra nếu thấy trên Trạm phát vừa Define xong thì OK
  --> Quay ra trình duyệt WEB > Options > setting > Acces point , đến đây:
  + Nếu bạn có nhiều điểm access point, hoặc dùng cả GPRS nên để Always Ask
  + Nếu bạn chỉ duyệt web với một điểm phát nên chọn Default Access point = "tram phát" vừa kết nối xong.
  Nokia dòng này tự động cài GPRS khi cho SIM vào máy, nên không cần cài GPRS
  Nokia 6030 (Hướng dẫn với SIM Vinaphone: )
  Chuyển về Menu Ngôn ngữ tiếng Anh sau đó vào
  --> Settings :
  --> Configuration_settings:
  --> Personal_configuration_settingsData Bear = Pocket data;
  --> Bấm options: add new: chọn web
  --> Account name: đặt tên tùy ý (VD: GPRS Vinaphone)
  --> Homepage: tùy ý (VD: http://wap.vn)
  --> Username: mms
  --> Password: mms
  --> Use_preferred_accesspoint: no
  accesspoint_settings:
  --> Proxy: enable
  --> Proxy_address: 10.1.10.41
  --> Proxy_port:3128
  bearer_settings:
  --> Packet_data_access_point: m3-world
  --> Authentication_type: normal
  --> Username:mms
  --> Password:mms
  quay về personal_configuration_settings, chọn dòng GPRS_Vinaphone --> bấm options--> Active.

  Đối với 6020 6021 7270

  (GPRS Class 10) có khác một bước: Chỉ cần cài Tài khoản WEB, không cần cài access point riêng, mà trong khi cài WEB cài luôn AP:
  Đến phần Access point setting >
  --> Proxy = Enable
  --> Proxy Add = 203.162.21.107
  --> Port = 8080 (riêng port cho VINA = 10.1.10.46/ 8000)
  --> Bear = GPRS
  --> Bear Setting: user name = Pass = mms; AP= m-wap

  Máy SDA (O2-Xphone II): (Hướng dẫn cài cho SIM MobiFone)
  Vào phần Start > Settings> Data Connections>
  Nếu thấy có sẵn các cài đặt(của các provider nước ngoài t-mobile O2...) thì phải xoá hết trước khi cài thông số GPRS vietnam bằng cách vào
  Edit connection> vào từng mục(4 mục) Delete.. sau đó:
  --> Proxy Connection > Menu > add proxy>
  --> Description = mb (tuỳ ý)
  --> Connect from = The Internet
  --> Connect to = WAP Network
  --> Proxy = 203.162.21.114:9201 (nếu ko được bỏ qua bước này)
  --> Type = Http Username pass = mms > quay ra
  --> GPRS connections:
  --> Menu > Add GPRS:
  --> Description = mobi web (tuỳ ý)
  --> Connect to = WAP network
  --> Acces point = m-wap (nếu là mobifone) m3-world (vinaphone) hoặc v-internet (Viettel)
  --> Các mục còn lại bỏ qua, quay về HOME > vào trình duyệt web Internet explorer:
  => menu > Options > Connections >
  --> Uncheck "Automatic detect settings"
  --> Select Network = WAP network
  Tắt máy Khởi động lại, vào Address bar gõ địa chỉ trang web (không phải WAP) cần vào để duyệt, VD: http://google.com http://yahoo.com
  Cho PDA , O2 (Windows OS
  *Hướng dẫn với Sim Mobi:
  -->Start> Setting> Connection> connections
  -->Trong My ISP chọn Add a new modem connetion.
  -->Trong Enter a name for the connection bạn co thể đặt một tên mà bạn dễ nhớ.ví dụ: mobifone
  --> Trong Select a modem Chọn Cellular line (GPRS)> Access point name: m-wap> User name: mms> Password:mms> Finish.
  *Hướng dẫn với Sim Vina:
  --> Start> Setting> Connection> connections
  --> Trong My Work Network chọn Add a new modem connetion.
  --> Trong Enter a name for the connection bạn co thể đặt một tên mà bạn dễ nhớ.ví dụ: vinaphone
  --> Trong Select a modem Chọn Cellular line (GPRS)
  --> Access point name: m3-world User name: mms> Password:mms> Finish.
  --> Sau đó sẽ trở lại màn hình Connections
  --> Bạn vào Set up my proxy server
  --> Check This network connects to the Internet và This network users a proxy sever to connect to the Internet.
  -->Proxy sever: 10.1.10.46> Advanced...>port: 3128(hoặc 8000)> Ok.

  Nokia 6680... N70 (có thể áp dụng cho 7610 3230 ...)
  Hướng dẫn cài cho SIM vina - ( Mobi tương tự)
  Vào Menu chính > tìm mục Setting > connection > Access points
  => Options > New access pint > use default settings (nếu muốn dùng luôn cài đặt này)
  --> Connection name= Vina Gprs (tùy ý)
  --> Data Bear = Packet data (theo mặc định)
  --> Access point name = m3-world
  --> User name = password = mms
  --> Authentication = Normal
  --> Homepage = http://wap.vn (trang WAP tùy ý)
  --> Đến đây chọn Options > advanced setting
  --> Network type = IPv4
  --> Phone IP adress = 10.1.10.41 (mobi: 203.162.21.107)
  --> Name Servers = Automatic (không cần set)
  --> Proxy serv Add = 0 (mặc định, không cần set)
  --> Proxy Port number = 9021 (mặc định, không cần set)
  * Đối với series thấp (S60, S70): 6600 7610 3230 7610
  --> Phone IP adress = Automatic (không cần set)
  --> Name Servers = Automatic (không cần set)
  --> Proxy serv Add = 10.1.10.41 (mobi: 203.162.21.107)
  --> Proxy Port number = 3128 (hoặc 8000)
  Nhấn nút "Back" thoát ra, có máy trước khi thoát ra phải vào Options > Save để lưu lại cấu hình vừa cài. FINISH
  Chú ý: Để xóa một cài đặt có sẵn, bạn chuyển ô sáng đến cài đặt đó , ấn nút C trên bàn phím.
  Nếu kết nối rồi nhưng không hiện trang được, ở trình duyệt "web brower" > option> setting > Default encoding: để Automatic
  Sony Ericsson T610 (một số loại máy SE khác)
  Bước 1: Cài đặt Data Connection
  --> Chọn Connectivity -> Data Comm. > Data accounts > New account > GPRS data.
  --> Nhập các thông tin như sau:
  --> Name: tuỳ chọn (mobi-gprs)
  --> APN: m-wap
  --> User name: mms
  --> Password: mms
  Bước 2: Cài đặt dịch vụ WAP
  -->Connectivity -> WAP options > WAP profiles > New profile. Sau đó nhập các thông tin như sau:
  --> Name: (Mandatory): tuỳ chọn (ví dụ wap over gprs)
  --> Connect using (Mandatory): chọn tên đã đặt ở bước 1 (mobi-gprs)
  --> IP address (Mandatory): 203.162.021.107
  --> Bấm Save
  --> Internet service -> chọn Settings -> more -> enter address.
  --> Vào New address, nhập: http://wap.vn. Muốn chọn trang web này làm trang chủ, vào mục Set as homepage, bấm Yes.
  Bước 3: Cài đặt dịch vụ MMS
  --> Messaging -> Picture> Options. Nhập các thông tin như sau:
  --> Validity period: Maximum
  --> Read Report: Off
  --> Restrict message: Home network
  --> Content alert: On
  --> Message server: http://203.162.021.107/mmsc
  --> WAP Profile: chọn tên đã tạo ở bước 2 (wap over gprs)
  -->Sau đó chọn Messaging -> WAP push -> Allow push -> Always

  Cài đặt cho GPRS cho Moto E680i (SIM MobiFone)
  Bước 1: Menu > Tools> Setup > Data Network (Nếu có các account có sẵn thì nên xoá hết đi)
  --> Option (góc dưới bên trái)> new
  --> Profiles name: Tuỳ ý (MOBI WAP, VINA WAP)
  --> User name = Password: mms
  --> APN: m-wap
  --> Các thông số phía dưới như CDS vvv xoá hết, hoặc để mặc định 0.0.0.0
  --> Đóng bàn phím lại, ấn nút SAVE
  Bước 2: Quay ra Menu chính > vào trình duyệt wap (thường E680i dùng trình duyệt Opera Software) có tên là Browser (biểu tượng 3 chữ www)
  --> Option (góc dưới bên trái)> Setup > (giữ bút di chuột đến) Profiles
  --> Nếu hiện ra một loạt các profiles có sẵn thì nên xoá hết đi(vào nút option> delete),
  có thể giữ lại một cái rồi EDIT sau khi xoá hết
  > Option> New:
  --> Profiles name: Tuỳ ý (MOBIFONE GPRS)
  --> Gate Way: 203.162.21.107 (Vina dùng : 10.1.10.46)
  --> Port: 9021 (Vina dùng 8000)
  --> Home pages" http://wap.vn
  --> Network link: chọn cái account đã tạo ở bước 1, như trên là MOBI WAP
  Chú ý : máy chỉ vào wap được khi gần cột sóng xuất hiện chữ G(sóng GPRS), nếu không có bạn phải chắc chắn là SIM của bạn đã kích hoạt dịch vụ GPRS rồi, có thể kiểm tra bằng cách, chỉ bút vào cột sóng, sẽ xuật hiện một bảng quản lý các cổng kêt của máy.
  Trong đó có phần Disable/Enable sóng GPRS, enable sóng GPRS lên, nếu có dịch vụ rồi thì phía xuất hiện chữ G gần cột sóng.
  Cài đặt GPRS cho V200 (và một số model tương tự):
  Vào Menu -> Fun box -> Wap browser -> Setting
  Chọn Profile2 Info (tuỳ chọn), nhập các thông tin như sau:
  --> Profile name: tuỳ chọn (VD: wap over gprs)
  --> Hompage URL: http://wap.vn
  --> Security: Non-secure
  --> IP address: 203.162.021.107
  --> Bearer: GPRS
  --> User name: mms
  --> Password: mms
  --> APN: m-wap
  Cài đặt dịch vụ MMS:
  --> Menu -> Picture Messages -> MMS Profile. Sau đó nhập các thông tin như sau:
  --> Profile Name: tuỳ chọn (VD: mms over gprs)
  --> Connection URL: http://203.162.021.107/mmsc
  --> Security: Non-Secure
  --> IP address: 203.162.021.114
  --> User Name: mms
  --> Password: mms
  --> APN: m-wap

  Sharp GX15, GX30,vv (Hướng dẫn cài cho SIM Mobi)
  Vào phần Settings> Network Settings> WAP settings
  --> chọn một cấu hình trong 06 profiles > Options> Edit
  --> Profiles name : MobiGPRS
  -->IP: 203.162.21.114
  --> Homepage: http://wap.vn
  --> Port: 9201 (Vina 8000)
  --> Connection type: GPRS
  GPRS settings:
  --> APN: m-wap ; UserName: mms ; Password: mms
  --> CDS settings : bỏ qua (cài nếu vào WAP bằng dial-up)
  --> SAVE> Thoát ra> Hoàn thành.