YÊU CẦU DỊCH VỤ

Cùng SMS.vn xây dựng, lập trình dịch vụ theo kịch bản của riêng bạn!

Bạn có ý tưởng kinh doanh trên mạng Internet?

Bạn có nội dung hấp dẫn có thể kinh doanh?

Bạn đã tìm hiểu và thấy các dịch có sẵn của chúng tôi cung cấp chưa đáp ứng được hết yêu cầu của bạn?

Bạn muốn SMS.vn tạo riêng cho bạn dịch vụ theo yêu cầu của mình?

Nhưng...

Bạn lo ngại: Thiếu công cụ về thanh toán? Nền tảng kỹ thuật? Quan ngại về chi phí?

Hãy liên hệ với chúng tôi. Chỉ cần bạn có yêu cầu, chúng tôi sẽ biến ý tưởng của bạn thành sản phẩm để kinh doanh.

Cùng SMS.vn phát triển thịnh vượng!

Ban quản trị SMS.vn

SĐT: 0904.885.035

Kinh doanh với SMS 8X85 & Thẻ cào

Tư vấn các thành viên sử dụng SMS 8X85& Thẻ cào