Cho thuê đầu sốCho thuê đầu số   Nhạc chờNhạc chờ   LogoLogo mạng cực đỉnh   Lịch thi đấuBóng đá Xổ sốXổ số      
SMS nhắn tin miễn phí
SMS kiếm tiền online
Mạng kinh doanh, kiếm tiền SMS
Cổng liên kết website với mobile
SMS kiếm tiền online

SMS hướng dẫn kinh doanh trực tuyến
Hỗ trợ chung
Kinh doanh
Hình nền
 • KIỂM TRA URL

  Tạo mã (phụ) và định tuyến về URL ở bên ngoài để xử lý tin nhắn.
  Cú pháp tin nhắn: Mã mãphụ … -> 8x85 (x = 0 – 7).

  Tin nhắn trả về có dạng : contentType | message
  Text : "0 | Nội dung tin nhắn, tối đa 160 ký tự"
  Wap Push : "8 | Tiêu đề : http://server.com/..., tối đa 120 ký tự"
  Logo mạng : "2 | Chuỗi hexa của file .otb logo mạng"
  Kute text : "3 | Chuỗi hexa của chuỗi kute text (dạng UTF-16)"
  Thư viện sinh mã hexa bằng Java
 • Số điện thoại
 • Đầu số
 • Mã phụ
 • Soạn tin
 • URL
  Code mẫu JSP : sample.jsp
  Code mẫu PHP : sample.php

  Test gửi tin
 • Tin trả về