• CƠ CHẾ THANH TOÁN DOANH THU
 • Doanh thu thu được trên từng sản phẩm sẽ được chia sẻ cho các bên tham gia như sau:
  1. Chi phí Telco, Đầu số, Thẻ cào
  2. Nhà cung cấp nội dung
  3. Sms.vn
  4. Đại diện phân phối (wap/webmaster)
 • 1. Thuật ngữ:
  Doanh thu sau Telco: là số tiền sau khi đã trừ đi 55% nhà mạng TELCO hưởng
  Doanh thu về SMS.vn: là số tiền sau khi trừ đi 10% dịch vụ đầu số.
  Doanh thu chia sẻ: là số tiền bắt đầu dùng để chia cho các bên sau khi đã trừ 10% VAT
 • Tùy vào sản phẩm, dịch vụ, Wap/Webmaster sẽ hưởng các chính sách khác nhau:
  (Lưu ý: Tùy vào quy định của nhà phát hành, tỷ lệ chia sẻ của phân phối game, ứng dụng từ 35% - 55%, tỷ lệ đưa ra dưới đây cho phân phối game để các thành viên tiện tham khảo.)
  Doanh thu tại SMS.vn
  Bảng doanh thu SMS 8x85 - 8x41
  Thu khách hàng Tiền sau Telco Tiền về SMS.vn Tiền chia sẻ Đối tác thực nhận
  (88% - gói 1 tháng)
  Đối tác thực nhận
  (80% - gói 10 ngày)
  15.000
  6.750
  6.075
  5.468
  4.812
  4.379
  10.000
  4.500
  4.050
  3.645
  3.208
  2.919
  5.000
  2.250
  2.025
  1.823
  1.604
  1.460
  4.000
  1.600
  1.440
  1.296
  1.140
  1.038
  3.000
  1.200
  1.080
  972
  855
  778
  2.000
  800
  720
  648
  570
  519
  1.000
  400
  360
  324
  285
  259
  500
  105
  95
  85
  75
  68
 • 2. Phương án thanh toán
  + Gói thanh toán tháng: 30 + 10, tức là doanh thu tháng N thanh toán vào ngày 10 tháng N+1
  + Gói thanh toán 10 ngày: 10 + 3, tức là doanh thu ngày 01-10 thanh toán vào ngày 13, doanh thu ngày 11-20 thanh toán vào ngày 23, doanh thu ngày 21-cuối tháng thanh toán vào ngày 03 tháng sau
  + Chuyển từ gói tháng sang gói 10 ngày từ ngày 02 đến hết ngày 09 hàng tháng
  + Chuyển từ gói 10 ngày sang gói tháng vào mọi thời điêm trong tháng
 • 3. Hình thức thanh toán
  + Tài khoản ngân hàng, ATM ( Chấp nhận tài khoản tại tất cả các ngân hàng)
  + Nhận tiền qua ngân hàng bằng CMND
  + Thẻ điện thoại
  + Ngân Lượng & Bảo Kim
  Chú ý: Chỉ được chọn 1 hình thức thanh toán (Phí chuyển khoản phụ thuộc vào từng ngân hàng quy định)
 • 4. Hạn mức thanh toán
  + Hạn mức thanh toán gói 1 tháng là 200.000 VNĐ; hạn mức thanh toán gói 10 ngày là 500.000 VNĐ
  + Cộng dồn vào tháng tiếp theo nếu chưa đủ hạn mức thanh toán
 • 5. Thực hiện thanh toán
  + Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (Không làm việc ngày T7, CN, ngày lễ Tết)
  + Giờ làm việc: giờ hành chính từ 8h00 đến 16h00 hàng ngày.
 • 6. Khiếu nại về thanh toán
  + Mọi khiếu nại về thanh toán chỉ giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán.
  + Mọi khiếu nại, thắc mắc về thanh toán, vui lòng gọi điện trực tiếp đến số 1900.561.588 (2.000 VND/phút) hoặc email cskh@inet.vn