PHÒNG CHAT
Trao đổi với BQT

b i u s quote color
color


(Quy định sử dụng chat box)
tung : nhắn tin kiểu j vậy ? (30/04/2023 21:11)
Bichngoc1911 : Xóa tk (20/01/2023 15:32)
Truongcmbk : haiz (13/08/2022 19:41)
hoaquoc : alo ạ (11/08/2022 13:45)
Manhha1981 : gui tin nhan kieu j nhi (31/05/2022 10:20)
nguyenpeter902 : không xác thực được email (01/03/2022 20:36)