• QUY ĐỊNH SỬ DỤNG
 • 1. Chỉ dùng để hỏi đáp về các dịch vụ và nội dung kinh doanh trên SMS.vn
  2. Nghiêm cấm lập các chủ đề sai chuyên mục, quảng cáo mang tính spam bài viết, quảng cáo dịch vụ SMS khác qua các bài viết và chatbox
  3. Nghiêm cấm lập các chủ đề chửi bới các thành viên khác, gây chia rẽ đoàn kết
  4. KHÔNG lập các chủ đề tố cáo thành viên lừa đảo khi chưa thông báo trước cho BQT
  5. Khi có khiếu nại, thắc mắc, yêu cầu thành viên liên hệ với BQT qua chức năng "Thảo luận riêng với Ban quản trị". Nghiêm cấm lập chủ đề kích động thành viên khi sự việc chưa rõ ràng, chưa có bằng chứng, không thông báo cho BQT trước
  6. File đính kèm, hình ảnh phải phù hợp bài viết; đúng định dạng yêu cầu; không chứa keylog, virus và các phần mềm độc hại khác. Thành viên vi phạm sẽ bị xóa bài viết và ban nick
  7.Quy định sẽ tiếp tục được bổ sung khi có những sự việc mới phát sinh
  BQT