• SMS » Tin bài » THÔNG BÁO VỀ CHÍNH SÁCH HỢP TÁC
 • THÔNG BÁO VỀ CHÍNH SÁCH HỢP TÁC


  Kính gửi Quý đối tác!

  Thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh nội dung số chưa đúng quy định của pháp luật. Là một doanh nghiệp, quan điểm của chúng tôi là phải cung cấp dịch vụ đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, Ban Quản Trị SMS.VN đề nghị Quý đối tác tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về kinh doanh, cụ thể như sau:
  - Đối tác hợp tác cung cấp dịch vụ phải đảm bảo có mọi giấy phép về sản phẩm/dịch vụ cung cấp hoặc mọi phê chuẩn cần thiết trong suốt thời gian hợp tác sử dụng kênh thanh toán của trên SMS.VN. Đối tác là đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước khi được yêu cầu xuất trình, giải trình các nội dung liên quan tới giấy phép, cấp phép, phê chuẩn cung cấp dịch vụ, chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tính hợp pháp của dịch vụ mà mình cung cấp.
  - Đối tác chịu trách nhiệm về việc giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước các vấn đề liên quan tới giấy phép hợp lệ và mọi phê chuẩn cần thiết khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.
  Để đảm bảo quyền lợi cũng như hình ảnh của hai bên, chúng tôi đề nghị Quý Đối tác phối hợp cung cấp sản phẩm dịch vụ tuân thủ các nội dung, điều khoản chính sách của Cổng thanh toán SMS.VN. Trong trưởng hợp Quý Đối tác vi phạm, chúng tôi sẽ áp dụng các chế tài sau:
  1. Vi phạm các quy định về giấy phép, tính hợp pháp của dịch vụ và nội dung dịch vụ cung cấp: Đối tác có trách nhiệm giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về vi phạm. Ngoài ra, đối tác còn có trách nhiệm đền bù thiệt hại phát sinh (về kinh tế) nếu có.
  2. Vi phạm về nội dung cung cấp:
  - Ngừng cung cấp nội dung vi phạm khi có thông báo nhắc nhở lần 1 của BQT SMS.VN.
  - Không được đối soát, thanh toán cho phần doanh thu phát sinh từ các nội dung vi phạm quy định và hoàn trả cho chúng tôi (hoặc bị truy thu lại) toàn bộ phần doanh thu phát sinh từ các nội dung vi phạm đã được chúng tôi thanh toán cho Quý Đối tác trước đó.
  3. SMS.VN sẽ đơn phương chấm dứt hợp tác và ngắt kết nối trong trường hợp vi phạm đến lần thứ 3 hoặc theo yêu cầu, nhắc nhở vi phạm của Cơ quan quản lý nhà nước.
  Ban quản trị SMS.VN kính đề nghị Quý Đối tác nghiêm túc phối hợp thực hiện.
   
  Ban quản trị SMS.vn – Kiếm tiền trên mobile
  Hotline: 0904885035
  Email: banquantri@sms.vn