ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG


Bằng việc truy cập và sử dụng nội dung và các dịch vụ giá trị gia tăng trên website này, bạn đã chấp nhận mà không có giới hạn tất cả các Điều khoản và điều kiện dưới đây kể từ thời điểm bạn sử dụng website này lần đầu tiên. iNET có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào bằng cách chấm dứt các thay đổi trên mạng mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất.
Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này thì xin Đừng sử dụng các nội dung và dịch vụ trên website này.

1. Mô tả dịch vụ
Dịch vụ này cho phép bạn xem trước và tải xuống máy di động của bạn qua dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) các nhạc chuông, logo, biểu tượng, tin nhắn hình, ảnh nền, trò chơi SMS và các dịch vụ dựa trên văn bản như đoán vận mệnh, truyện cười, các câu danh ngôn, và các dịch vụ khác (từ đây gọi là Nội dung) được liệt kê tại mức giá theo quy định theo từng thời điểm. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các cước phí xảy ra nếu bạn chẳng may tẩy xoá, thay thể hoặc huỷ bỏ một trong những Nội dung bằng cách nhận một Nội dung khác trên máy di động của bạn.

2. Cước phí cho bản yêu cầu SMS để tải Nội dung
Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cước phí cho việc tải từng Nội dung trên website này về máy di động. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước về giá. Giá cho các Nội dung không phải lúc nào cũng giống nhau. Hãy xem xét kỹ về giá cước cho từng Nội dung tải xuống

3. Thiết bị
Bạn sẽ cần các thiết bị cần thiết cho máy di động để sử dụng Dịch vụ và chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh khi sử dụng Dịch vụ.Bạn sẽ cần các thiết bị cần thiết để truy cập website, sử dụng các nội dung và dịch vụ trên website này và chịu trách nhiệm trả cước điện thoại do nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn
Dịch vụ này chỉ cung cấp cho các thuê bao Mobifone (090), Vinaphone (091) và Viettel (098). Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng bạn hiểu rằng máy di động của bạn có đầy đủ tính năng để tải xuống các Nội dung. Cho mục đích tải xuống nhạc chuông, máy di động của bạn phải hỗ trợ chuẩn định dạng nhạc chuông tương ứng. Nếu bạn không chắc việc máy của bạn có tính năng đó hay không thì hãy tham vấn lại nơi bạn điện thoại cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm việc bạn cố gắng tải Nội dung về những máy không có trong danh sách các điện thoại hỗ trợ và bạn vẫn bị chịu phí.

4. Cung cấp Dịch vụ
Sau khi nhận yêu cầu tải Nội dung qua SMS, sẽ gửi Nội dung đến số điện thoại đã yêu cầu. Nếu yêu cầu tải xuống qua SMS không thích ứng hoặc không chính xác hoặc nếu vì bất kỳ lý do gì mà tự nhận thấy cần thiết, chúng tôi có quyền từ chối gửi Nội dung mà không cần giải thích.
Không chịu trách nhiệm cho bất bỳ thất bại, lỗi hoặc trì hoãn trong việc truyền tải Nội dung trong các trường hợp sau:
I. Máy điện thoại di động của bạn không hỗ trợ tính năng SMS.
II . Máy điện thoại di động của bạn không có trong danh sách các máy di động hỗ trợ, hoặc
III. Một thất bại xảy ra trong quá trình giao tiếp với chúng tôi.

5. Huỷ và Ngừng dịch vụ
Chúng tôi hoàn toàn có quyền huỷ, rút lại, kết thúc hoặc ngưng sự hoạt động của website này bao gồm nội dung và các dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước. Bạn đồng ý rằng không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên nào cho việc huỷ, rút, kết thúc hay ngưng cung cấp dịch vụ.

6. Sử dụng Website và dịch vụ
Mọi thứ được sử dụng và hiển thị trên website này bao gồm nội dung và dịch vụ của nó không được phép sao chép, tái sản xuất và xuất bản, tải xuống, phân phối, trao đổi, bán, phát hành bằng bất kỳ cách nào ngoại trừ mục đích phi thương mại của bạn. Những cách sử dụng khác yêu cầu phải được sự đồng ý bằng văn bản của iNET. Bạn đồng ý rằng bạn sử dụng website này, các nội dung và dịch vụ theo đúng quy trình pháp lý và không xâm phạm quyền, hoặc hạn chế và ngăn cản sự sử dụng và vận hành của website này, của các nội dung và dịch vụ trên website này với đối tác thứ ba. Các hạn chế và ngăn cản bao gồm nhưng không giới hạn là những hành động phi pháp có thể gây ra tổn hại đối với bất kỳ ai. Bạn phải chịu trách nhiệm và bồi thường các tổn hại cho iNET và các đối tác khác, các đại lý về bất kỳ khiếu nại gì phát sinh do việc sử dụng phạm pháp của bạn đối với nội dung và dịch vụ tại website này.

7. Cam kết khi sử dụng Website và dịch vụ
iNET không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, iNET sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ , cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin tại là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy .
Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. Chúng tôi có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau, không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác cần DỰA TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG , chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.
Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên , Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với chúng tôi. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên

8. Truyền thông dịch vụ
- Yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định spam
- Niêm yết giá dịch vụ rõ ràng và chính xác đối với từng đầu số:
8185: 1.000 VNĐ/SMS
8285: 2.000 VNĐ/SMS
8385: 3.000 VNĐ/SMS
8485: 4.000 VNĐ/SMS
8585: 5.000 VNĐ/SMS
8685: 10.000 VNĐ/SMS
8785: 15.000 VNĐ/SMS

.