NỘI DUNG TEXT

Gửi tin nhắn dạng TEXT tới khách hàng qua đầu số tin nhắn 8X85

1. Giới thiệu về Nội dung TEXT

Chức năng gắn Nội dung TEXT do SMS.vn phát triển là cơ chế cho phép các thành viên có thể tự kinh doanh với nội dung Kute text… và cú pháp TEXT do SMS.vn cấp trước

Với chức năng này, thành viên có thể tạo cú pháp tin nhắn theo mẫu: TEXT  mãphụ1  [mãphụ2] hoặc TEXT  mãphụ1 hoặc TT  mãphụ1  [mãphụ2] hoặc TT  mãphụ1 gửi đến 8xxx, trong đó mã chính được lựa chọn trong các mã có sẵn là TEXT hoặc TT; mã phụ do thành viên tự lựa chọn.

Lưu ý: Các nội dung do thành viên tự xử lý phải tuân thủ các quy định về kinh doanh tại SMS.vn

2. Một số đặc điểm của dịch vụ Nội dung TEXT

Mức phân chia doanh thu hiện được quy định là 80%, xem thêm cơ chế thanh toán doanh thu

Hỗ trợ trả về 1, 2 hoặc 3 MT tương ứng với đầu số 8x85 mà người dùng nhắn, người dùng nhắn đầu số càng lớn thì càng nhận được nhiều giá trị

3. Hướng dẫn sử dụng Nội dung TEXT

Để sử dụng công cụ kinh doanh này, người dùng chỉ cần thực hiện các bước như sau:

Đăng nhập tài khoản SMS.vn / Chọn Quản lý dịch vụ / Chọn Nội dung TEXT

Chọn tạo mới Nội dung TEXT

Chọn các mã phụ, chọn các nội dung trả về


Kiểm tra kết quả và điều chỉnh

Đăng ký / Đăng nhập thành viên để thử tạo dịch vụ Nội dung TEXT mới

URL XỬ LÝ

Bạn có URL và xử lý được nội dung trả về cho khách hàng

TÍCH HỢP THẺ CÀO

Sử dụng Thẻ cào làm công cụ thanh toán cho Website

FILE UPLOAD

Bạn chưa có server để upload và quản lý file tài liệu có thể sử dụng công cụ này

PIN/CODE

Cung cấp các mã Pin/code linh hoạt, tiện lợi cho khách hàng khi nhắn tin sử dụng dịch vụ

NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Nạp tiền trực tiếp vào tài khoản qua tin nhắn